Polityka prywatno艣ci

psychologist smiling looking at couple 39 s reconc 4GR2Z92

Informacje zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana / Pani膮, 偶e przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w zwi膮zku z korzystaniem z naszych us艂ug. 聽

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Beata Kami艅ska-Suchanek Trening 偶abki. Mindfulness dzieci i nastolatki z siedzib膮 przy ul. Marsza艂kowskiej 83/64 w Warszawie.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w zwi膮zku z korzystaniem z naszych us艂ug. Po艣r贸d tych danych mog膮 znajdowa膰 si臋, w szczeg贸lno艣ci, nast臋puj膮ce informacje:

 • imi臋 i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • imi臋 i nazwisko dziecka
 • wiek dziecka
 • klasa, do kt贸rej ucz臋szcza dziecko
 • firma,
 • adres sta艂ego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 • numer NIP

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane s膮 w nast臋puj膮cych celach i w oparciu o nast臋puj膮ce podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawienie faktury, uwzgl臋dnienie faktury w dokumentacji ksi臋gowej oraz realizacja pozosta艂ych obowi膮zk贸w rachunkowych i ksi臋gowych nak艂adanych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • identyfikacja klienta powracaj膮cego, odtworzenie przebiegu wsp贸艂pracy, wymienionej korespondencji, przygotowanych dokument贸w itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W przetwarzaniu danych osobowych mog膮 bra膰 udzia艂 nast臋puj膮ce podmioty:

 1. hostingodawca 鈥 w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej,
 2. Google 鈥 w zakresie korzystania z us艂ug w ramach pakietu G-Suite, w ramach kt贸rych dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
 3. dostawca systemu do fakturowania 鈥 w zakresie korzystania z oprogramowania do fakturowania, w ramach kt贸rego przetwarzane s膮 dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,聽
 4. dostawca systemu CRM 鈥 w zakresie korzystania z oprogramowania typu CRM, w ramach kt贸rego przetwarzane s膮 dane osobowe na potrzeby usprawnienia pracy oraz identyfikacji klienta powracaj膮cego,
 5. biuro rachunkowe 鈥 w zakresie prowadzenia ksi臋gowo艣ci, kt贸ra zwi膮zana jest z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach ksi臋gowych,
 6. obs艂uga IT 鈥 w zakresie 艣wiadczenia obs艂ugi informatycznej, kt贸ra mo偶e wi膮za膰 si臋 z dost臋pem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasob贸w informatycznych,
 7. podwykonawcy 鈥 w zakresie 艣wiadczenia us艂ug, kt贸re wi膮偶膮 si臋 z dost臋pem do danych osobowych.

Wszystkie powy偶sze podmioty bior膮 udzia艂 w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniaj膮 odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Pana / Pani dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do Urz臋d贸w Skarbowych w ramach wype艂niania obowi膮zk贸w zwi膮zanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi. Pana / Pani dane osobowe mog膮 by膰 r贸wnie偶 przekazywane innym organom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa, je偶eli b臋dzie to konieczne do wype艂niania obowi膮zk贸w na艂o偶onych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw.

W sytuacji, w kt贸rej konieczne by艂oby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana / Pani dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do kancelarii prawnych 艣wiadcz膮cych na nasz膮 rzecz pomoc prawn膮 w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych do pa艅stw trzecich

W zwi膮zku z korzystaniem z us艂ug Google, dochodzi do przekazywania danych do pa艅stw trzecich w zwi膮zku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodno艣ci, takie jak programy certyfikuj膮ce lub standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez czas prowadzenia przez 20 lat chyba, 偶e wcze艣niej sprzeciwi si臋 Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usuni臋cie tych danych. Sprzeciw b臋dzie skuteczny po up艂ywie terminu przedawnienia roszcze艅 z tytu艂u zawartej umowy. Do tego czasu Pana / Pani dane osobowe b臋d膮 nam niezb臋dne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅. Prosz臋 r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e gdy chodzi o dane zawarte w dokumentacji ksi臋gowej, dokumentacja taka musi by膰 przechowywana przez okres wynikaj膮cy z przepis贸w prawa.

Uprawnienia zwi膮zane z przetwarzaniem

W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮 Panu / Pani nast臋puj膮ce uprawnienia:

 • prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usuni臋cia danych (je偶eli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, aby艣my przetwarzali Pana / Pani dane, mo偶e Pan / Pani 偶膮da膰, aby艣my je usun臋li),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mo偶e Pan / Pani 偶膮da膰, aby艣my ograniczyli przetwarzanie danych wy艂膮cznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Pani膮 dzia艂a艅, je偶eli Pana / Pani zdaniem mamy nieprawid艂owe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskaza膰 nam Pana / Pani szczeg贸ln膮 sytuacj臋, kt贸ra Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania obj臋tego sprzeciwem; przestaniemy przetwarza膰 Pana / Pani dane w tych celach, chyba 偶e wyka偶emy, 偶e podstawy przetwarzania przez nas danych s膮 nadrz臋dne wobec Pana / Pani praw lub te偶, 偶e Pana / Pani dane s膮 nam niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzyma膰 od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego dane osobowe, kt贸re Pan / Pani nam dostarczy艂 na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody; mo偶e nam Pan / Pani zleci膰 przes艂anie tych danych bezpo艣rednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (je偶eli stwierdzi Pan / Pani, 偶e przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mo偶e Pan / Pani z艂o偶y膰 w tej sprawie skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych lub innego w艂a艣ciwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierowa膰 swoje 偶膮danie pod adres e-mail kontakt@treningzabki.pl lub pisemnie na adres: Marsza艂kowska 83/64, 00-683 Warszawa. Prosz臋 pami臋ta膰, 偶e przed realizacj膮 Pana / Pani uprawnie艅 b臋dziemy musieli odpowiednio Pana / Pani膮聽zidentyfikowa膰.

Informacja o wymogu / dobrowolno艣ci podania danych

Podanie przez Pana / Pani膮 danych jest warunkiem skorzystania z naszych us艂ug.